ห้องพักได้รับการออกแบบให้เน้นความโปร่ง โล่ง สบาย ฟังก์ชันรองรับการใช้งานและการพักผ่อนอย่างเต็มที่ เพิ่มมิติของห้องด้วยความสูงถึง 2.40 เมตร จัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว โดยแบ่งสัดส่วนการใช้งานต่างๆ อย่างครบถ้วนและชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของปลั๊กไฟ ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ ที่จัดวางอย่างลงตัว